รางวัล ของ Doctormekclinic

Thermage FLX

A Discovery Pico Series Center Of Excellence 2022

อันดับ 1 Single Clinic ยอดรวมการใช้ฟิลเลอร์สวีเดน Restylane และ โบอังกฤษ Dysport สูงสุดในประเทศไทยประจำปี 2022

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดรวมการใช้ Ulthera โบ xeomin และ ฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย2022

คลินิกแรกที่นำเข้าและใช้เครื่อง Potenza ในประเทศไทย

ICONIC BEAUTY CLINIC 2022 จากนิตยสารแพรว

Top คลินิกที่มียอดใช้ Ulthera สูงในประเทศไทย ปี 2022 (Star of Excellence for Ulthera)

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ PicoSure Focus Lens สูงสุดในประเทศไทย ปี 2022

Top Customer Award of MINT ปี 2022

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Yvoire สูงสุดในประเทศไทยประจำปี 2022

Top Customer Award คลินิกที่มียอดฉีดฟิลเลอร์เกาหลี Neuramis สูงในประเทศไทยปี 2022

1 ใน 10 คลินิกที่มียอดใช้โบพรีเมียมเกาหลี Aestox สูงสุดในประเทศไทย  2022 (Aestox Top Ten Top Spender Award)

1 ใน 3 Single Clinic ที่มียอดใช้โบอังกฤษ Dysport สูงสุดในประเทศไทยประจำปี 2022

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดฉีดโบ Xeomin สูงสุดในประเทศไทย2022

อันดับ 1 คลินิกยอดฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย ปี 2022

อันดับ 1 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์สวีเดน Restylane สูงสุดในประเทศไทย ปี 2022

ICONIC BEAUTY CLINIC 2021 จากนิตยสารแพรว

BEST PICO LASER 2021 จากนิตยสาร ELLE Thailand

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ PicoSure Focus Lens สูงสุดในประเทศไทย ปี 2021

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ไหมมิ้นท์สูงสุดในประเทศไทย ปี 2021

Top คลินิกที่มียอดใช้ Ulthera สูงในประเทศไทย ปี 2021 (Star of Excellence for Ulthera)

1 ใน 10 คลินิกที่มียอดใช้โบพรีเมียมเกาหลี Aestox สูงสุดในประเทศไทย 2021 (Aestox Top Ten Top Spender Award)

Top 5 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์เกาหลี Neuramis สูงสุดในประเทศไทยปี 2021

อันดับ 1 คลินิกยอดฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย ปี 2021

อันดับ 1 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์สวีเดน Restylane สูงสุดในประเทศไทย ปี 2021

Certified Allergan Aesthetics Valued Customer 2020 (รางวัลที่ยืนยันว่า Doctor Mek Clinic ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ มี่คุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล)

Top คลินิกที่มียอดใช้ Ulthera สูงในประเทศไทย ปี 2020  (Star of Excellence for Ulthera)

อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ PicoSure Focus Lens สูงสุดในประเทศไทย ปี 2020

1 ใน 10 คลินิกที่มียอดใช้โบพรีเมียมเกาหลี Aestox สูงสุดในประเทศไทย 2020 (Aestox Top Ten Top Spender Award)

อันดับ 1 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์สวีเดน Restylane สูงสุดในประเทศไทย ปี 2020

อันดับ 1 คลินิกยอดฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย ปี 2020

Top 5 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์เกาหลี Neuramis สูงสุดในประเทศไทย ปี 2019

Top 3 คลินิกที่มียอดฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์อเมริกา Juvederm Allergan สูงสุดในประเทศไทย ปี 2019

Top 3 คลินิกที่มียอดฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์อเมริกา Juvederm Allergan สูงสุดในประเทศไทย ปี 2018

Top 5 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์เกาหลี Neuramis สูงสุดในประเทศไทยปี 2018

1 ใน 5 Single Clinic ที่มียอดฉีดฟิลเลอร์สวีเดน Restylane สูงสุดในประเทศไทยปี 2018

บทความงานรับรางวัลของเรา